Thông cáo báo chí về việc thông tin liên quan đến dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đầu nối hạ tầng khu vực

28/05/2021