/media/6b5800d78811454f1c00.jpg
Đầu tư và phát triển dự án
  • Dựa trên cơ sở các nghiên cứu thị trường, các kết quả báo cáo định giá nội bộ của công ty, tư vấn của các chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường.
  • Chọn lựa và đầu tư các dự án có tiềm năng tại Việt Nam.
  • Các dự án chúng tôi tham gia đầu tư và phát triển:
  • Dự án cơ sở hạ tầng
  • Dự án khu thương mại dịch vụ
  • Dự án nhà ở dân dụng
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận