/media/gioi-thieu-himlamthudo-com.jpg
Hoạt động xã hội

Là một phần không thể thiếu trong cam kết của chúng tôi: tạo lập giá trị đích thực, là nhân tố bất biến trong một thế giới không ngừng biến đổi. Chúng tôi phấn đấu trở thành công dân địa phương chuẩn mực toàn cầu.

Him Lam Thủ đô luôn luôn quan tâm và có trách nhiệm với các tác động kinh tế, môi trường và xã hội từ các hoạt động của mình. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, và đóng góp cho xã hội, chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng.

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận