/media/quan-li-du-an-himlamthudo-com.jpg
Quản lí dự án
  • Phối hợp và quản lý các hoạt động thực hiện dự án. Dự án có thể có được ý tưởng tốt, mức đầu tư xứng đáng, dự trù kinh phí cẩn thận, các đơn vị thi công giàu kinh nghiệm nhưng vẫn có khả năng bị vượt ngân sách, thi công sai tiến độ, hoặc  không đạt chất lượng kỹ thuật nếu như không được quản lý và phối hợp tốt.
  • Các chuyên gia có kinh nghiệm thi công và thiết kế những dự án phức tạp nhất, có khả năng chỉ ra được các khúc mắc, giải quyết mâu thuẫn trước khi chúng biến thành vấn đề lớn cản trở tiến độ dự án. Chúng tôi biết cách quản lý và vận hành tất cả các công đoạn thực hiện một dự án, kể cả với những dự án phức tạp nhất.
  • Đưa ra bức tranh tổng thể, xác định các công việc ưu tiên và ráp nối toàn bộ các hoạt động để đảm bảo dự án chất lượng, an toàn, kịp tiến độ, và đủ ngân sách.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận