/media/quan-li-bat-dong-san-himlamthudo-com.jpg
Quản lý BĐS
  • Cung cấp một gói dịch vụ hoàn chỉnh, có kèm theo báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động tới khách hàng.
  • Đảm bảo minh bạch các chi phí vận hành, gia tăng hiệu quả và chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao được giá trị của mỗi bất động sản chúng tôi quản lý
  • Các dịch vụ cung cấp:
  • Bảo trì/ bảo dưỡng trang thiết bị
  • Dịch vụ vệ sinh văn phòng
  • Quản lý, vận hành bất động sản.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận